Tag

,

Kehamilan Maryam

Dan ceritakanlah (kisah) Maryam di dalam Al-Qur’an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, maka ia mengadakan tabir (yang menlindunginya) dari meraka, lalu Kami mengutus roh Kami –Jibril- kepadanya, maka ia menjelma di hadapannya (dalam bentuk) manusia yang sempurna. Maryam berkata:”Sesungguhnya aku berlindung daripadamu kepada Tuhan Yang Maha Pemurah, jika kamu seorang yang bertakwa”. Ia (Jibril) berkata:”Sesungguhnya aku ini hanyalah utusan Tuhanmu, untuk memberrimu seorang anak laki-laki yang suci”. Maryam berkata:”Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!” Jibril berkata:”Demikianlah, Tuhanmu berfirman:” Hal itu adalah mudah bagiKu dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami, dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan”. Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan kandungannya itu ke tempat jauh.

 

Kelahiran Nabi ‘Isa ‘Alaihissalam

Maka rasa sakit ingin melahirkan anak memaksa ia (bersandar) pada pangkal pohon kurma, ia dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti, lagi dilupakan”. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah:”Janganlah kamu bersedih hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai dibawahmu. Dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah:”Sesungguhnya aku telah bernadzar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada hari ini”.

 

Tuduhan terhadap Maryam

 Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnyadengan menggendongnya. Kaumnya berkata:”Hai Maryam, sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. Hai saudara perempuan Harun –Maryam dinpanggilan saudara perempuan harun, karena ia seorang wanita yang shaleh seperti keshalehan nabi Harun- ayahmu sekali-kali bukanlah seorang yang jahat dan ibumu sekali-kali bukan seorang pezina”. Maka Maryam menunjuk anaknya. Mereka berkata:”Bagaimana kami akan berbicara dengan anak keci yang masih dalah ayunan?” Berkata ‘Isa:”Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (injil) dan Dia menjadikan aku sebagai seorang nabi. Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati dimanapun aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat, dan (menunaikan) zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesehjateraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali”.

 

SUMBER: SURAH MARYAM AYAT 16-33

jika ingin megerjakan kuisnya, klik link ini: https://quiz.tryinteract.com/#/bintuzubair/7

Powered by Interact

 

Iklan